Έχετε αυθαίρετες κατασκευές;

Με τον Ν.4014/2011 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή / και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια. Στα αυθαίρετα ακίνητα ή στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν θα υπαχθούν, απαγορεύεται στο εξής η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος εν ζωή. Επιπλέον, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ρύθμισης σε αυθαίρετα κτίσματα, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Αν δεν γνωρίζετε εάν έχετε αυθαίρετες κατασκευές ή ποίες είναι αυτές ζητήστε σήμερα ένα Πολεοδομικό Έλεγχο. Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους συνεργάτες μηχανικούς μας θα αναλάβει να κάνει τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας αλλά και να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες υπαγωγής του στο νέο νόμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων κτισμάτων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
  • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
  • Έλεγχος στατικής τρωτότητας
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
  • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
  • Ερμηνεία αεροφωτογραφιών αν απαιτείται
  • Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου