Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ασφάλειας.
Διατάξεις του νόμου για τήρηση Μ.Α.Π.

HSE