ιδιωτικα εργα

H MSKAT Civil Works τα τελευταία χρόνια έχει έντονη παρουσία στον χώρο των κατασκευών και ειδικότερα οι δυνατότητές της είναι:

 • Διαχείριση - Επίβλεψη - Τεχνική Υποστήριξη ΄Εργου
 • Κατασκευή Τμημάτων ή Ολόκληρου του Έργου με εξειδικευμένα συνεργεία
 • Διαχείριση της Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Έργου (HSEM)
 • Διαχείριση Εφαρμογής και Ελέγχου της Ποιότητας Κατασκευής του Έργου (QA/QC)
 • Τήρηση των Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων, Κανονισμών και Προδιαγραφών
 • Motor Oil Hellas: Συνεργασία με την εταιρεία «Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» στα έργα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ADSE (6 PILES DOLPHIN) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ» & «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ "Α"». Κύριος του έργου: Motor Oil Hellas. Αντικείμενο: Προκατασκευή 6 πασσάλων (34μ, Φ1400) και της αντίστοιχης ανωδομής, αποξήλωση υφισταμένου ναυδέτου, έμπηξη νέων πασσάλων και επί τόπου συγκόλληση ανωδομής.
 • Σαμσούντα: Οργάνωση και διεύθυνση εργοταξίου για τις εργασίες ξηράς και θάλασσας στο σύστημα ψύξεως του Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Παραγωγής Ενέργειας 860ΜW της OMV στη Σαμσούντα Τουρκίας, με 200m χερσαίο τμήμα, 650m θαλασσινό τμήμα, με σωληνώσεις GRP, 3σωλ.διαμ. 2,40m για την είσοδο του νερού και 2σωλ.διαμ. 3,20m για την απαγωγή, για λογαριασμό του αναδόχου ΜΕΤΚΑ Α.Ε - POWER PROJECTS S.A.
 • Ντενιζλί: Οργάνωση και διεύθυνση εργοταξίου για όλες τις εργασίες πολιτικού μηχανικού του Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Παραγωγής Ενέργειας 775 MW της RWE στο Ντενιζλί Τουρκίας, με Μηχανοστάσιο, Λέβητα, Πύργο ψύξεως νερού, Μονάδα αποσκλήρυνσης και δεξαμενές νερού, Γραφεία, Συνεργεία, Αποθήκες, Κτίριο εισόδου και περίφραξη, έργα Υποδομής, εσωτερική Οδοποιία κ.α, για λογαριασμό του γενικού αναδόχου ΜΕΤΚΑ Α.Ε - POWER PROJECTS S.A.
 • Σορωνή - Ρόδος: Οργάνωση και Επίβλεψη εργασιών για 2 υποθαλάσσιες δίχωρες μονωμένες και θερμαινόμενες με ηλεκτρική αντίσταση μεταλλικές σωληνώσεις για τροφοδοσία καυσίμου μαζούτ στους σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Κρήτης και Σορωνής Ρόδου, για λογαριασμό της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.
 • Κολλέγιο Aθηνών (Μπενάκειο): Εργασίες αναβάθμισης, αναπαλαίωσης και επισκευών στο κεντρικό κτίριο του Κολλεγίου Αθηνών (Μπενάκειο) στο Ψυχικό.
 • Hilton Galaxy: Εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας GALAXY BAR στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου HILTON ATHENS HOTEL για λογαριασμό της εταιρίας ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 • Kολλέγιο Αθηνών (Βασιλεία): Εργασίες αναβάθμισης στο κτίριο Θετικών Επιστημών και στο κτίριο Βασιλείας Τσολάκου.
 • ΑLDI Ρόδου: Πραγματοποίηση γενικών οικοδομικών εργασιών και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στο Super Market ALDI επί της Ρόδου - Λίνδου στην Ρόδο για λογαριασμό της αναδόχου J&P-AVAX S.A.