Η Ενεργειακή Ανακαίνιση - Αναβάθμιση είναι μια συνδυαστική διαδικασία επεμβάσεων με στόχο το ακίνητο να βελτιώσει τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά και έτσι να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη.

Ξεπερνώντας τα όρια της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης του ακινήτου, που αποτελούν τον κανόνα για τις ανακαινίσεις που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα, η Ενεργειακή Ανακαίνιση - Αναβάθμιση στοχεύει στις παρεμβάσεις εκείνες που μετατρέπουν το ακίνητο σε λιγότερο ενεργοβόρο και φιλικότερο προς το περιβάλλον.

Ενεργειακές επεμβάσεις

1. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων
2. Μόνωση ταράτσας
3. Αντικατάσταση κουφωμάτων
4. Εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα ή ταράτσες κτιρίων
5. Αναβάθμιση θέρμανσης