Καλύπτουμε όλο το φάσμα μελετών

Σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών - επιβλέψεων για οικοδομικά έργα όπως:

  • Αρχιτεκτονικά
  • Στατικά
  • Περιβάλλοντος χώρου
  • Ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας
  • Ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης
  • Καυσίμου αερίου

Αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, σε όλο το απαιτούμενο εύρος, ξεκινώντας με εργασίες αποτύπωσης, περνώντας στην έκδοση αδείας από την πολεοδομική υπηρεσία, την κάλυψη των συνδέσεων με τις ΔΕΚΟ και ό,τι άλλο απαιτείται.