Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την έκδοση οικοδομικών αδειών (ανέγερσης, κατεδάφισης, αλλαγής χρήσης, νομιμοποίησης, προσθήκης, αναθεώρησης, μικρής κλίμακας κ.α.) καθώς και την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
Αναλυτικότερα:

  • Δημιουργία αρχιτεκτονικών προσχέδιων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
  • Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κτλ.)
  • Στατική μελέτη κτίσματος
  • Μηχανολογικές μελέτες
  • Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κτλ.
  • Τελική έκδοση άδειας