Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η MSKAT Civil Works «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού στον τομέα των τεχνικών, οικοδομικών, βιομηχανικών, ενεργειακών έργων και έργων οδοποιίας.

Διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την ολοκλήρωση τόσο συμβατικών κατασκευών όσο και ειδικών τεχνικών έργων.

Η MSKAT Civil Works δραστηριοποιείται δυναμικά τόσο σε έργα ιδιωτικού όσο και σε έργα δημόσιου ενδιαφέροντος σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Την εταιρεία μας στελεχώνουν έμπειροι σχεδιαστές, μηχανικοί (όλων των ειδικοτήτων), εργοδηγοί,εργαζόμενοι ως μια ομάδα από τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ως την υλοποίηση.

Ποιοι είμαστε
Ποιοι είμαστε

Η MSKAT Civil Works ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ:

• Τη Διαχείριση, Προγραμματισμό και Επίβλεψη Τεχνικών Έργων
• Την Κατασκευή Τεχνικών Έργων
• Τον Σχεδιασμό, την Εκπόνηση Μελετών και την Κατασκευή Κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων
• Την Ενίσχυση Κατασκευών, την Αναβάθμιση Η/Μ και Κτιριακών Εγκαταστάσεων