Μελέτες – Έκδοση οικοδομικών αδειών

Σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες, η MSKATCivilWorks αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών, Τεχνικών Έργων, την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών και την Επίβλεψη των εργασιών.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ
• ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ