Κατασκευή

Η MSKATCivilWorks διαθέτει την Εμπειρία, την Εξειδίκευση, την Τεχνογνωσία και τον Εξοπλισμό να αναλάβει:

  • Την εξ΄ολοκλήρου Κατασκευή Κτιρίων, Κατοικιών
  • Τη Λειτουργική Ανακαίνιση Κτιρίων, Κατοικιών και Διαμερισμάτων
  • Την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Κατοικιών και Διαμερισμάτων
  • Τον Έλεγχο Φέροντος Οργανισμού και την Εκτέλεση Στατικών Ενισχύσεων.