Ιδιωτικά Έργα

H MSKAT Civil Works τα τελευταία χρόνια έχει έντονη παρουσία στον χώρο των κατασκευών και ειδικότερα οι δυνατότητές της είναι:

• Διαχείριση – Επίβλεψη – Τεχνική Υποστήριξη ΄Εργου
• Κατασκευή Τμημάτων ή Ολόκληρου του Έργου με εξειδικευμένα συνεργεία
• Διαχείριση της Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Έργου (HSEM)
• Διαχείριση Εφαρμογής και Ελέγχου της Ποιότητας Κατασκευής του Έργου (QA/QC)
• Τήρηση των Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων, Κανονισμών και Προδιαγραφών

Οργάνωση + Διεύθυνση Έργων

H MSKAT Civil Works τα τελευταία χρόνια έχει έντονη παρουσία στον χώρο των κατασκευών και ειδικότερα οι δυνατότητές της είναι:
• Διαχείριση – Επίβλεψη – Τεχνική Υποστήριξη Εργου.
• Κατασκευή Τμημάτων ή Ολόκληρου του Έργου με εξειδικευμένα συνεργεία
• Διαχείριση της Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Έργου(HSEM)
• Διαχείριση Εφαρμογής και Ελέγχου της Ποιότητας Κατασκευής του Έργου (QA/QC)
• Τήρηση των Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων, Κανονισμών και Προδιαγραφών

Αιολικό Πάρκο Μακρυλάκκωμα Α.Ε. + Αιολικό Πάρκο Σαγιάς Α.Ε.

Συνεργασία με την εταιρεία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε..» στα έργα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ». Κύριος του έργου: Αιολικό Πάρκο Μακρυλάκκωμα ΑΕ και Αιολικό Πάρκο Σαγιάς Α.Ε.. Αντικείμενο: Κατασκευή 2 αιολικών πάρκων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης στην ΠΕ Λακωνίας με συνολικά δεκαπέντε (15) ανεμογεννητριες του Γερμανικού οίκου Enercon (E70) συνολικής ισχύος 34,5MW.

Motor Oil Hellas

Συνεργασία με την εταιρεία «Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» στα έργα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ADSE (6 PILES DOLPHIN) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ» & «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ “Α”». Κύριος του έργου: MotorOilHellas. Αντικείμενο: Προκατασκευή 6 πασσάλων (34μ, Φ1400) και της αντίστοιχης ανωδομής, αποξήλωση υφισταμένου ναυδέτου, έμπηξη νέων πασσάλων και επί τόπου συγκόλληση ανωδομής.

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Στρατιωτικό Νεκροταφείο Φαλήρου

Εργασίες κατασκευής χώρου στάθμευσης.και περιβάλλοντα χώρου στο στρατιωτικό νεκροταφείο Φαλήρου για λογαριασμό της ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στο Φάληρο.

Κολλέγιο Aθηνών (Μπενάκειο)

Εργασίες αναβάθμισης, αναπαλαίωσης και επισκευών στο κεντρικό κτίριο του Κολλεγίου Αθηνών (Μπενάκειο) στο Ψυχικό.

Hilton Galaxy

Εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας GALAXY BAR στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου HILTON ATHENS HOTEL για λογαριασμό της εταιρίας ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Kολλέγιο Αθηνών (Βασιλεία)

Εργασίες αναβάθμισης στο κτίριο Θετικών Επιστημών και στο κτίριο Βασιλείας Τσολάκου.

ΑLDI Ρόδου

Πραγματοποίηση γενικών οικοδομικών εργασιών και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στο SuperMarket ALDI επί της Ρόδου – Λίνδου στην Ρόδο για λογαριασμό της αναδόχου J&P-AVAX S.A.