Γενικές Υπηρεσίες

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘAIΡΕΤΩΝ

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ρύθμισης σε αυθαίρετα κτίσματα, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Αναλυτικά:

• Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
• Υπολογισμός προστίμου
• Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
• Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
• Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
• Έλεγχος στατικής τρωτότητας
• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
• Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
• Ερμηνεία αεροφωτογραφιών αν απαιτείται
• Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ) τα οποία απαιτούνται για:
• από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
• Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.