Εσπα

Μήπως έχετε ανάγκη από ολοκληρωμένες λύσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας

MSKAT Civil Works

Η MSKAT Civil Works ιδρύθηκε το 2008 από τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ Β. Μάρδα, Ν. Συνοδινό και Η. Κατοστάρα με σκοπό να προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού στον τομέα των τεχνικών, οικοδομικών, βιομηχανικών, έργων οδοποιίας, λιμενικών και ενεργειακών κατασκευών.

Δείτε Περισσότερα

Πάντα δίπλα σας

Η MSKAT Civil Works βρίσκεται δίπλα σας κάθε στιγμή, με αξιοπιστία και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών που καλύπτουν κάθε ανάγκη σας.

Ιδιωτικά Εργα

H MSKAT Civil Works τα τελευταία χρόνια έχει έντονη παρουσία στον χώρο των κατασκευών και ειδικότερα οι δυνατότητές της είναι:

Διαχείριση – Επίβλεψη – Τεχνική Υποστήριξη ΄Εργου
Κατασκευή Τμημάτων ή Ολόκληρου του Έργου με εξειδικευμένα συνεργεία
Διαχείριση της Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Έργου (HSEM)
Διαχείριση Εφαρμογής και Ελέγχου της Ποιότητας Κατασκευής του Έργου (QA/QC)
Τήρηση των Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων, Κανονισμών και Προδιαγραφών

Δείτε Περισσότερα

Δημόσια Εργα

Η MSKAT Civil Works είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2009 και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ).

Διαθέτει:

Εργοληπτικό πτυχίο 3ης Τάξεως στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
Έργα Οδοποιίας
Οικοδομικά Έργα
Υδραυλικά

Εργοληπτικό πτυχίο 2ης Τάξεως στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
Λιμενικά Έργα
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
Βιομηχανικά-Ενεργειακά Έργα

Εργοληπτικό Πτυχίο 1ης Τάξεως στην κατηγορία:
Έργα Πρασίνου

Δείτε Περισσότερα